Inspiratieverhalen

Als ondernemer ben ik altijd op zoek naar nieuwe ideeën en invalshoeken. Wat werkt? Wat werkt niet? Kan het anders en beter?

Ik heb veel ideeën, maar laat me ook graag op ideeën brengen. Daarom praat ik regelmatig met collega-ondernemers over hoe zij het doen.

Het is een hele kunst om juist in deze tijd de kansen te ontdekken. Daarom vind je hier verhalen van ondernemers met wie het goed gaat, ondanks of dankzij de Corona-crisis.

Ter inspiratie en motivatie. Om je een hart onder de riem te steken, waar dat nodig is. Geen mooi-weerverhalen, maar echte mensen die hun best doen om overeind te blijven en hun weg te blijven vinden.

'De grootste verandering is dat ik continu bezig ben met zichtbaarheid'

Floreren volgens Lieneke Post, illustrator en cartoonist bij lienekepost.nl

 
Inleiding
Lieneke studeerde psychologie, maar kwam er steeds meer achter dat ze dat wel interessant vond, maar ook dat er iets anders was wat ze liever wilde. Daarom begon ze 5 jaar geleden haar bedrijf als illustrator. Haar eerste klanten kwamen uit haar kring van familie en vrienden. Langzamerhand kwamen daar klanten bij en kreeg ze meer opdrachten.

Nu is ze fulltime illustrator en cartoonist.
 
Hoe was de situatie bij de start van de Coronacrisis/lockdown?
‘In 2019 was ik niet tevreden over mijn omzet. Daarom had ik mezelf een deadline gegeven: in 2020 wilde ik echt meer omzet, anders zou ik me laten omscholen en heel iets anders gaan doen. Er zat zeker wel groei in, maar dat ging me te langzaam, waardoor het toch een beetje hobby-achtig bleef voelen. Dat wilde ik niet meer.

Daarom volgde ik een cursus over verkopen en marketing. Tot dan toe had ik daar niet echt gericht iets aan gedaan. Ik had wel social media accounts, maar ik vond het moeilijk om mezelf in de spotlights te zetten.

Dat doe ik nu veel beter. Ik heb een plan voor social media en ik ga gericht naar netwerkbijeenkomsten. Bij één van die netwerken, maak ik ook regelmatig tekeningen van de bijeenkomsten, die dan ook weer gepubliceerd worden door de organisator. Zo ben ik letterlijk en figuurlijk goed in beeld.'
 
Wat gebeurde er meteen na de lockdown met jou en je bedrijf?
‘Ik kon gewoon aan mijn zichtbaarheid blijven werken en ik heb ook het geluk dat ik mijn werk makkelijk in beeld kan brengen. Omdat ik al mijn focus had om social media, kon ik daar gewoon mee door gaan.

Wel was ik net gestart met workshops geven. Daarvan heb ik er één uit moeten stellen. Inmiddels heb ik het wel weer opgepakt, maar ik merk dat het geen storm loopt. Misschien is het daar niet het beste moment voor.

Mijn andere opdrachten liepen gelukkig gewoon door en nu het najaar is begonnen, gaat dat zelfs nog beter.‘
 
Wat heb je veranderd/gedaan en waarom was dat?
‘Ik was al op weg om beter zichtbaar te worden en dat heb ik alleen maar doorgetrokken. Ik heb dus geen acties gedaan die echt het gevolg waren van corona.

Behalve mijn planning voor social media, houd ik ook meer contact met bestaande klanten. Bijvoorbeeld door ze een verjaardagskaartje te sturen. Een echte kaart via de post, natuurlijk met mijn illustraties erop en handgeschreven. Dat vinden ze erg leuk en soms delen ze dat dan ook weer. Dat levert dan ook weer extra aandacht op, maar het helpt vooral om contact met eerdere klanten warm te houden.

Ook vraag ik bij positieve reacties van klanten of ik deze mag delen als promotie, vinden ze nooit een probleem en het zegt natuurlijk veel meer als anderen positieve dingen over mij zeggen dan wanneer ik dat zelf doe.

De grootste verandering is dat ik continue bezig ben met zichtbaarheid en niet alleen als ik tijd over heb.'
 
Wat is het effect van die verandering?
'Doordat ik deze acties bewust doe, ben ik veel beter in beeld. En ik heb mijn omzetdoel wat ik vorige jaar stelde al ruimschoots gehaald dit jaar!'
 
Wat maakt dat dit voelt als floreren?
'Dat maakt me blij, trots en dankbaar. En natuurlijk betekent het ook dat ik verder kan met mijn bedrijf!

Ik mag groeien, ruimte innemen en genoeg verdienen met dat wat ik het liefste doe.'
 
Hoe zit het nu met je focus?
‘Toen ik het minder druk had kon ik alles gemakkelijk overzien en in mijn hoofd houden. Ik merk dat ik nu echt moet wennen aan mijn vollere agenda, ik heb echt een planning nodig. Bovendien kan ik niet meer meteen overal over nadenken. Dat moet ik meer loslaten tot ik er echt mee kan beginnen. Dat is wennen.

Voorheen werkte ik met drie simpele lijstjes in Trello, nu ben ik er mee gestart om een maandplanning te maken met deadlines. Op die manier heb ik meer overzicht.

Ik merk ook dat ik soms dingen uitstel die wat lastiger zijn. Dan zit ik zomaar op Youtube. Wat me helpt is om een timer te zetten en in die tijd alleen aan de opdracht te werken en nergens anders aan. Dat helpt me om een goed begin te maken.'
 
Hoe wil je verder gaan?
'Ik wil graag verder op dit pad en met bedrijven sparren om te ontdekken wat bij ze past. Het liefste doe ik dat met coaches en consultants die weten wat ze willen. Ik wil graag visueel maken wat zij doen, omdat mensen niet altijd meteen begrijpen wat ze doen. Hun dienstverlening is wat abstract, en hun resultaat is vaak niet in een foto te vangen. Met een tekening kan ik wel hun dienst en waarde zichtbaar maken.

Het lijkt me ook leuk om de trainingen in company te geven.

Ik werk graag met bedrijven die iets hebben met psychologie, gedrag en menselijk handelen. Behalve coaches en consultants zijn dat ook bijvoorbeeld sociale organisaties of organisaties in de zorg of opleidingsorganisaties.'


Lieneke Post
Illustrator en cartoonist
lienekepost.nl

'Er is meer behoefte aan alternatieven voor de bank'

Floreren volgens Johan van Buuren van Waardevoorjegeld en doorondernemen.nl

 
Inleiding
Waardevoorjegeld is een platform voor crowdfunding van MKB ondernemers. Het is belangrijk dat deze ondernemers passen bij het platform als het gaat om levensbeschouwing, de houding tegenover het milieu en hun personeel.

Ik spreek Johan van Buuren, hij is één van de oprichters van Waardevoorjegeld. Hij is dit platform in 2017 gestart met twee partners. In die drie jaar heeft Waardevoorjegeld een aantal mooie projecten kunnen financieren en een mooie groep investeerders opgebouwd.
 
Hoe was de situatie bij de start van de Coronacrisis en de 'intelligente lockdown' in maart?
Eerlijk gezegd drong het allemaal niet zo tot me door. Geen handen geven, ja dat is onwennig maar ach. Maar toen we eenmaal allemaal thuis zaten brak het angstzweet me wel een beetje uit moet ik zeggen. Hoe zou de toekomst er uit zien? Wat gebeurt er met onze lopende financieringen? Is er nog mogelijkheid om te groeien? Ik voelde mijn recent gestarte onderneming even als een veel groter risico dan daarvoor.
 
Wat gebeurde er meteen na de lockdown met jou en je bedrijf?
In directe zin gebeurde er niet zoveel. Wel vroegen we ons af: durven we nog wel te investeren? En gaan er projecten ‘omvallen’ vanwege de coronacrisis? Gelukkig is dat slechts in één geval gebeurd.

Tegelijkertijd kregen we de afgelopen maanden ook juist meer aanvragen voor financieringen, vooral uit de maatschappelijke hoek. Wij hebben namelijk bij de start gezegd: we willen graag het MKB als doelgroep, maar als er verenigingen of stichtingen zijn zonder winstoogmerk en met een ideële doelstelling (vaak ook met een ANBI status), dan bieden wij onze diensten aan hen aan tegen kostprijs.

Er is dus meer behoefte aan alternatieven voor de bank.

 

Wat heb je veranderd/gedaan en waarom was dat?
Waardevoorjegeld werd al snel benaderd door Snelstart, van het boekhoudprogramma. Zij wilden een fonds starten voor hun klanten, zodat ze deze zouden kunnen steunen met financiering.

Vanuit zijn maatschappelijke betrokkenheid vond Johan dit een goed idee, maar hij stelde ook meteen voor om het wat breder te maken dan alleen voor klanten van Snelstart. Dat leidde tot doorondernemen.nl.

Dit is crowdfunding voor kleinere bedragen, waarbij de ene ondernemer de andere helpt. Het is dus meer 1-op-1 of 2-op-1. Eén of twee ondernemers helpen een andere ondernemer met een lening tegen een relatief lage rente. Dit gaat overigens wel helemaal anoniem, tenzij de ondernemers dat anders willen.

Voor zo’n ondernemer zal het lastig zijn om bij de bank een lening te krijgen, maar via doorondernemen kan het vaak wel. Aan de andere kant nemen de ondernemers die investeren hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. En gelukkig zijn er daar talloze voorbeelden van. Dat is mooi om te zien.
 
Wat is het effect van die verandering?
We werken nu samen met Snelstart en Ikwordzzper.nl, dat is natuurlijk super.

Verder is het gewoon prettig om in deze tijd iets te kunnen bijdragen, we verdienen niet aan doorondernemen.nl.

Wij hadden de systemen om dit snel te realiseren en dan is het fijn om dat ook te doen, het past goed bij ons en onze betrokkenheid bij ondernemers.

Het grappige is wel dat doorondernemen en waardevoorjegeld elkaar blijken te versterken. Sommige aanvragen die niet passen bij de één, blijken wel bij de ander te passen.

We kunnen dus zo meer mensen helpen.

Dat maakt ook dat dit echt voelt als floreren: we leveren een mooie bijdrage in deze tijd en als bijproduct versterken we ons bedrijf. Maar dat is wel echt een gevolg en zeker niet de motivatie om het te doen.

Hoe wil je nu verder gaan?
We blijven zoeken naar contacten met administratiekantoren en accountants die ons in contact kunnen brengen met ondernemers met een financieringsbehoefte. Niet alleen vanwege tegenvallende resultaten, maar juist ook vanwege kansen die ondernemers nu pakken in deze rare tijd.
 
Wat wil je verder nog kwijt over je bedrijf en deze periode?
We zijn blij dat we kunnen blijven groeien en zo alternatieve financieringsmogelijkheden kunnen bieden aan ondernemers. Dat is nu meer dan ooit nodig en zinvol. Ik wil me niet afzetten tegen anderen, maar de traditionele banken willen of kunnen op dit moment bijzonder weinig betekenen voor het MKB.

Verder willen wij graag flexibel blijven en het contact persoonlijk houden. Dat wordt de uitdaging voor de komende tijd: gezonde groei realiseren en tegelijk naast de ondernemer en de investeerder blijven staan.

Want we willen zoveel mogelijk ondernemers en investeerders van dienst kunnen zijn en toch onze persoonlijke benadering houden.

Meer weten over de financieringsmogelijkheden?
waardevoorjegeld.nl
doorondernemen.nl